• Service
  • 210-9833055

Προγράμματα Γραφείου

Λογισμικό για τη σχεδίαση και τον υπολογισμό κουφωμάτων

Είναι το βασικό λογισμικό του FP SUITE γιατί περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες για κάθε εταιρεία κουφωμάτων: σχεδίαση κουφωμάτων, προσδιορισμός και υπολογισμός παραγγελιών, αναλυτική προσφορά, διαχείριση αγορών, παραγωγή λιστών εργασίας για την παραγωγή, υπολογισμός συντελεστή θερμοδιαπερατότητας, διαχείριση σήμανσης CE. Διατίθεται σε 5 εκδόσεις για προσαρμογή σε εταιρίες κάθε μεγέθους. Πολύ απλό στη χρήση, χαρακτηρίζεται από εκτενή χρήση γραφικών, πραγματική τρισδιάστατη εμφάνιση προφίλ, συνδέσεων, τομών, τυπολογιών. Μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυο με διαμοιραζόμενα αρχεία σε βάση δεδομένων SQL.

 

 

 

 

 

 

 

 Λογισμικό διαχείρισης για την εταιρεία κουφωμάτων

 Λογισμικό διαχείρισης, συνδεδεμένο με το FP PRO και το FP DEALER, ειδικό για τον τομέα κουφωμάτων. Επιτρέπει τον προγραμματισμό και το συντονισμό ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας προσδιορίζοντας για κάθε πόρο (άνθρωποι και μηχανήματα) μία ατζέντα των απαιτούμενων δραστηριοτήτων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση των παραγγελιών στις προβλεπόμενες προθεσμίες, σύμφωνα με κριτήρια οργάνωσης και αποτελεσματικότητας. Περιλαμβάνει ενιαία, εξελιγμένη διαχείριση των αγορών, της αποθήκης και της διοίκησης. Η κατάσταση των εντολών παραγωγής, των προγραμματισμών, της εξέλιξης και του όγκου εργασίας
αναπαριστάνονται γραφικά, με διαγράμματα του gantt και ιστογράμματα, για άμεση προσπέλαση και ερμηνεία.

Κυριότερα Χαρακτηριστικά:


Προγραμματισμός και διαχείριση παραγγελιών
- Προσδιορισμός της ατζέντας εργασιών και της εταιρικής διάρθρωσης.
- Εισαγωγή εντολών παραγωγής από το FP PRO και το FP DEALER.
- Εμφάνιση στην οθόνη των χαρακτηριστικών και της κατάστασης των εντολών παραγωγής που έχουν δοθεί.
- Προγραμματισμός δραστηριοτήτων των πόρων της εταιρίας.
- Προθεσμίες δραστηριοτήτων ανά ημερομηνία, ανά εντολή παραγωγής, με διαχείριση και υπομνήσεις.
- Έλεγχος εξέλιξης δραστηριοτήτων.


Διαχείριση αγορών αποθήκης
- Διαχείριση πολλαπλών προμηθευτών (τιμοκατάλογοι και εκπτώσεις).
- Δημιουργία παραγγελιών αγοράς πρώτων υλών, επεξεργασίας και εμπορικά προϊόντα.


- Διεκπεραίωση παραγγελιών αγοράς (έλεγχος ποσότητας και αξίας)
- Διαχείριση πολλαπλής αποθήκη.
- Τακτοποίηση αποθεμάτων και διαχείριση παρτίδων αγορών.
- Διαχείριση δέσμευσης υλικών.
- Διαχείριση λογιστικού stock (κινήσεις και αξιοποίηση).


Διαχείριση παραγωγής
- Προγραμματισμός των φάσεων παραγωγής.
- Ξεκίνημα παραγωγής.
- Έλεγχος εξέλιξης παραγωγής, μέσω αναφορών εργασίας, DL KIT, DL NEURAL.
 

 - Διαχείριση διακοπών και συναγερμών παραγωγής.
- Χρήση κοστολογήσεων παραγγελίας DL NEURAL.


Κοστολόγηση και βιομηχανική λογιστική
- Προσδιορισμός κόστους ανά κοστολόγηση
- Βιομηχανική λογιστική ανά παραγγελία και κέντρο κόστους.


Διοικητική διαχείριση
- Διαχείριση πελατών και προμηθευτών (κινήσεις λογιστικές και κινήσεις λογαριασμού)
- Διαχείριση πιστωτικών ορίων.
- Διαχείριση ενεργών και παθητικών εγγράφων (Δελτία αποστολής, τιμολόγια).
- Ενεργό και παθητικό οικονομικό χρονοδιάγραμμα.
- Σύνδεση με λογισμικό διαχείρισης λογιστηρίου.

  Διαθέσιμες εκδόσεις:

 - PLAN:
Προγραμματισμός των φάσεων παραγωγής με σύνδεση στο DL KIT και το DL NEURAL.

- BASIC:
Διαχείριση παραγγελίας, διαχείριση αγορών και αποθήκης, διοικητική διαχείριση.

- FULL:
Διαχείριση εντολής παραγγελίας και προγραμματισμός ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας, διαχείριση αγορών και αποθήκης, σύνδεση με το DL KIT και το DL NEURAL , κοστολόγηση και βιομηχανική λογιστική, διοικητική διαχείριση.
 

 

 

 

 

 

 

 

Το FP SUITE είναι ένα πακέτο 7 λογισμικών (FP Pro, FP Dealer, FP Gest, FP Facade, FP Opti2D, FP Cam, FP Assembly) που έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά και μόνο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των εταιρειών κατασκευής κουφωμάτων. Μία ολοκληρωμένη και ενιαία λύση για όλους τους τομείς λειτουργίας της εταιρείας:

 - Πωλήσεις
- Σχεδίαση
- Αγορές
- Παραγωγή
- Διαχείριση

Αποκλειστική υποστήριξη που καλύπτει κάθε φάση εργασίας στην εταιρεία μέχρι την πλήρη παράδοση της παραγγελίας. Με το FP SUITE μπορείτε να προγραμματίσετε και να ελέγχετε τις δραστηριότητες διαχείρισης και παραγωγής, με αυτοματοποίηση των ροών εισόδου και εξόδου, διατηρώντας πάντα μία στιγμιαία εικόνα της εξέλιξης των εργασιών. Οι παραγγελίες λαμβάνονται απευθείας μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια υπόκεινται σε επεξεργασία από το σύστημα το οποίο με τη σειρά του παράγει λίστες εργασίας για την παραγωγή, προγραμματίζει τις δραστηριότητες των διαφόρων τμημάτων, καθώς και την αποθήκευση και την παράδοση. Όλα αυτά γίνονται αυτόματα και υπό συνεχή
παρακολούθηση από το σύστημα DL Neural.

 Προϊόν αιχμής είναι το FP Pro, πρόγραμμα για τη σχεδίαση και τον υπολογισμό των κουφωμάτων, με διαχείριση της σήμανσης CE. Τα προγράμματα της οικογένειας FP SUITE είναι προσαρμόσιμα. Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με τις ανάγκες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωριστά ώστε να καλύπτουν μόνο τις πραγματικές ανάγκες της εταιρείας και αφήνουν πάντα ανοιχτή τη δυνατότητα μελλοντικών συμπληρώσεων του συστήματος εφόσον εμφανιστούν νέες ανάγκες.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 - Ορισμός τιμοκαταλόγων πώλησης
- Προσφορές και παραγγελίες από τιμοκατάλογο
- Διαχείριση δικτύου πωλήσεων μέσω διαδικτύου
- Αναλυτικές προσφορές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
- Ορισμός χρονοδιαγράμματος εργασίας και εταιρική δομή
- Προγραμματισμός δραστηριοτήτων των πόρων της εταιρίας
- Προθεσμίες δραστηριοτήτων ανά ημερομηνία, παραγγελία, τμήμα
 

 - Έλεγχος εξέλιξης δραστηριοτήτων


ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- Σχεδίαση κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων
- Σχεδίαση επεξεργασιών
- Βελτιστοποίηση υαλοπινάκων και φύλλων
- Υπολογισμός λίστας υλικού


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- Διαχείριση πολλαπλών προμηθευτών
- Δημιουργία παραγγελιών αγοράς πρώτης ύλης, εργασίας, εμπορικών προϊόντων
- Διαχείριση πολλαπλών αποθηκών
- Διαχείριση αποθεμάτων και αναγκών υλικού


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
- Λίστες κοπής
- Λίστες επεξεργασιών
- Σχεδιαγράμματα συναρμολόγησης
- Προγράμματα ελέγχου ποιότητας/σήμανσης CE


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- Προγραμματισμός φάσεων παραγωγής
- Ξεκίνημα παραγωγής
- Έλεγχος εξέλιξης παραγωγής
- Κοστολόγηση και βιομηχανική λογιστική


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
- Διαχείριση πελατών και προμηθευτών
- Λογιστικές κινήσεις, αποσπάσματα λογαριασμών, πιστωτικά όρια
- Ενεργά και παθητικά έγγραφα (Δελτία αποστολής, Τιμολόγια)
- Σύνδεση με λογισμικά διαχείρισης λογιστικής
 

 

 

 

 

 

 Λογισμικό για τη σχεδίαση των επεξεργασιών

 Πρόγραμμα γραφείου για το σχεδιασμό των επεξεργασιών για εκτέλεση στο κέντρο επεξεργασίας. Το FP CAM είναι η γενικότερη έκδοση, ενώ το CAMPLUS είναι η εξατομικευμένη έκδοση για τα κέντρα επεξεργασίας
Emmegi
. Το FP CAM απλοποιεί την εφαρμογή των επεξεργασιών εμφανίζοντας το προφίλ και το εργαλείο τρισδιάστατα και καθιστά άμεσα διαθέσιμες, σε μορφή παραμέτρων, τις πιο συνηθισμένες μορφές (οπές, εγκοπές, ορθογώνια, κλπ.). Με το πρόσθετο πρόγραμμα SHAPE παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερου προσδιορισμού οποιασδήποτε μορφής. Το FP CAM επιτρέπει επίσης την εισαγωγή, μέσω της επιλογής DRIVER-CAD , τεμαχίων που έχουν σχεδιαστεί με προγράμματα CAD 3D του εμπορίου (Autodesk Inventor SolidWorks , κλπ.).

Οι επεξεργασίες είναι συμβατές με το σύστημα EASYMAC του FP PRO , γι’αυτό συνδέονται με τα αντίστοιχα αξεσουάρ έτσι ώστε να πετυχαίνουμε, κατά τη φάση υπολογισμού της εντολής παραγωγής, τη λίστα εργασίας έτοιμη για εκτέλεση από το μηχάνημα.

 Χαρακτηριστικά:

 - Αρχείο προφίλ σε μορφότυπο DXF, κοινό με το FP PRO.
- Δυνατότητα διαμόρφωσης για κέντρα επεξεργασίας 3, 4 και 5 αξόνων, και με κινηματικές κεφαλές.
- Διαχείριση φρεζών, τρυπανιών, λαμών, φρεζών διαστολής, φιλιέρας, αντιγραφέων.
- Πραγματική γραφική αναπαράσταση του τεμαχίου και του εργαλείου.
- Προγραμματισμός των επεξεργασιών με τρισδιάστατη εμφάνιση.
 

 - άμεση διαθεσιμότητα παραμετρικών εικόνων "Standard": στρογγυλό άνοιγμα, τετράγωνο άνοιγμα, οβάλ άνοιγμα, τρύπα κλειδαριάς, άνοιγμα γωνίας σύνδεσης, κοπή, τόξο, κλπ.
- Γραφικός προσδιορισμός της θέσης των επεξεργασιών επιλέγοντας τα σημεία απευθείας στο προφίλ: άκρα, ενδιάμεσα, θάλαμοι, φτερά, κλπ.
- Προσδιορισμός πολλαπλών τιμών βάθους μέσω πινάκων.
- Προσομείωση εκτέλεσης των επεξεργασιών με έλεγχο τυχόν σύγκρουσης.
- Γραφική εκτύπωση του τεμαχίου με τις επεξεργασίες.

  Προαιρετικές Ενότητες

 SHAPE:

- Γραφικός προσδιορισμός εικόνων οποιουδήποτε σχεδίου, συνθέτοντας ελεύθερα γραμμές, τόξα και οπές.
- Εισαγωγή από εικόνες σε μορφότυπο DXF.
- Ταχύτερη εκτέλεση επεξεργασιών που διαφορετικά θα έπρεπε να γίνουν με σύνθεση των εικόνων “standard”.

DRIVER-CAD
- Εισαγωγή από τα προγράμματα CAD-3D μέσω των σχεδίων STEP, IGES, SAT.
- Άμεση εισαγωγή, από αυτοφυές σχέδιο, από τα προγράμματα Autodesk Inventor και
SolidWorks
.

- Αυτόματη αναγνώριση των κυριότερων επεξεργασιών, εργαλεία snap για οδηγούμενη αναγνώριση των επεξεργασιών που έχουν απομείνει.

Εισαγωγή από τα προγράμματα CAD-3D μέσω των σχεδίων STEP, IGES, SAT.
 

 

 

 

 

 

FP Facade

 Λογισμικό για τη σχεδίαση υαλοπετασμάτων

 Πρόσθετη ενότητα του FP PRO, ειδική για τη διαχείριση υαλοπετασμάτων. Η σχεδίαση γίνεται με απλό και οδηγούμενο τρόπο με τον γραφικό προσδιορισμό του τύπου, των διαστάσεων, των δαπέδων, των προφίλ, με έλεγχο της ροπής αδράνειας, μέχρι τυπολογισμό του κόστους και τη λίστα υλικών.

 Κυριότερα Χαρακτηριστικά:

 - Σχεδίαση παραδοσιακών επίπεδων υαλοπετασμάτων, μόνο με τζάμι και τύπου κασετίνας, ορθογώνιων και ακανόνιστου σχεδίου.
- Σχεδίαση μη επίπεδων υαλοπετασμάτων προσδιορίζοντας τις γωνίες μεταξύ των τμημάτων.
- Εισαγωγή σχεδίων από το CAD.
- Οδηγούμενη επιλογή του τύπου (κλασικού τύπου, ενιαίας όψης, αναρτημένης όψης) και των διαστάσεων.
- Γραφική τοποθέτηση δαπέδων, δοκών και τραβερσών.
- Επιλογή του κωδικού προφίλ για τα εξαρτήματα (δοκός, αποστάτης, πίεστρο, κάσα).
- Υπολογισμός της ροπής αδρανείας.
- Αυτόματος προσδιορισμός των αρμών στα προφίλ.
- Εφαρμογή των αξεσουάρ με αρμούς και της ένωσης δαπέδων.
- Προσδιορισμός κόστους και προσφοράς.
- Υπολογισμός λίστας υλικών (προφίλ, αξεσουάρ, λάστιχα, υαλοπίνακες, πάνελ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Λογισμικό για τη διαχείριση των πωλήσεων κουφωμάτων

 Πρόγραμμα συνδεδεμένο με το FP PRO για την επεξεργασία προσφορών και παραγγελιών, ξεκινώντας από τους προκαθορισμένες τιμοκαταλόγους. Απευθύνεται σε εταιρείες κατασκευής κουφωμάτων που επιθυμούν να στηρίξουν την εμπορική τους δραστηριότητα στους τιμοκαταλόγους πώλησης στους οποίους να προσδιορίζει τις τιμές μέσω πινάκων,
τις τεχνικές δεσμεύσεις, τα στάνταρ χαρακτηριστικά και τις επιτρεπόμενες μεταβλητές. Οι τιμοκατάλογοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξ ολοκλήρου ή διανεμημένοι στο δίκτυο πώλησης μαζί με μια πιο ελαφριά έκδοση του λογισμικού με το όνομα
CLIENT
. Οι παραγγελίες τις οποίες επεξεργάζεται το
FP DEALER
μετατρέπονται απευθείας σε παραγγελίες του
FP PRO
έτοιμες για την παραγωγή, χωρίς να κυκλοφορούν χαρτιά και χωρίς επανεισαγωγή των δεδομένων.

 Κυριότερα Χαρακτηριστικά:


Τομείς χρήσης
- Τομείς: αλουμίνιο, ξύλο-αλουμίνιο, PVC, μέταλλο, ξύλο.
- Τύποι παραγωγής: κουφώματα, παντζούρια, πόρτες, κύριες είσοδοι, βοηθητικές πόρτες, κλπ.
- Τυπολογίες πώλησης: με πίνακα, ανά τετραγωνικό μέτρο, ανά τρέχον μέτρο, ανά τεμάχιο.


Διαχείριση τιμοκαταλόγων πώλησης
- Επεξεργασία τιμοκαταλόγου ξεκινώντας από τα βιομηχανικά κόστη που έχουν υπολογιστεί από το FP PRO.
- Σύγκριση αναλύσεων κόστους
- Προσδιορισμός μεταβλητών που συνδέονται με αξεσουάρ, επεξεργασίες, υαλοπίνακες, πάνελ, τραβέρσες, φάσες, κλπ.
- Ορισμοί τεχνικών δεσμεύσεων.
- Εισαγωγή προϋπαρχόντων τιμοκαταλόγων.
- Διανομή του τιμοκαταλόγου στο δίκτυο πώλησης.


Διαχείριση εμπορικής δραστηριότητας
- Διαχείριση αρχείου πελατών με προσδιορισμό κατηγορίας, επιπέδων έκπτωσης, πληρωμών, κλπ.
- Προσπέλαση στους τιμοκαταλόγους για γρήγορο υπολογισμό της τιμής.
 

 - Οδηγούμενη επεξεργασία προσφοράς επιλέγοντας τυπολογία, διαστάσεις, μεταβλητές, ποσότητες.
- Επεξεργασία περισσότερων εκδόσεων που βασίζονται σε διαφορετικές σειρές προφίλ.
- Υπολογισμός συντελεστή θερμοδιαπερατότητας με έλεγχο στις παραμέτρους της ζώνης του εργοταξίου.
- Γραφική αναπαράσταση, και τρισδιάστατη, των τυπολογιών με χρώμα και τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά.
- Εκτυπώσεις προσφοράς και παραγγελίες με επιλογές του χρήστη.
- Έλεγχος της εξέλιξης των προσφορών και προγραμματισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων.
- Αυτόματη μετατροπή των παραγγελιών σε εντολές παραγωγής του FP PRO έτοιμες για παραγωγή.


- Διαχείριση προϋπολογισμού από εμπορικές επιχειρήσεις
- Έλεγχοι και στατιστικές πωλήσεων

Διαχείριση δικτύου πωλήσεων μέσω διαδικτύου
- Χρήση της τεχνολογίας Β2Β (Business to Business) για αυτόματη και διαφανή ανταλλαγή δεδομένων με το δίκτυο πώλησης μέσω διαδικτύου.

- Παραλαβή προσφορών και παραγγελιών από το δίκτυο πώλησης.
- Αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας στο δίκτυο πωλήσεων.
- Αποστολή ενημερώσεων τιμοκαταλόγων στο δίκτυο πωλήσεων.

 Διαθέσιμες εκδόσεις:


Το FP DEALER προβλέπει εκδόσεις που ονομάζονται MASTER, για την εταιρία κατασκευής κουφωμάτων, και
CLIENT για το δίκτυο πώλησης.

 - CLIENT PLUS:
Για μεταπωλητές κουφωμάτων που αντιπροσωπεύουν περισσότερες εταιρίες κατασκευής και κατά συνέπεια πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερους τιμοκαταλόγους.

- MASTER LT:
Για την εταιρία κατασκευής κουφωμάτων που επεξεργάζεται προσφορές μόνο στο εσωτερικό της εταιρίας.
- MASTER:
Για την εταιρία κατασκευής κουφωμάτων που διαθέτει ένα μικρό δίκτυο πώλησης η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω ανταλλαγής αρχείων. Για κάθε πράκτορα/μεταπωλητή πρέπει να παρέχεται η ελαφριά έκδοση CLIENT, που χρησιμοποιείται μόνο με τον προμηθευόμενο τιμοκατάλογο.
- MASTER B2B:
Για την εταιρία κατασκευής κουφωμάτων που διαθέτει δικό της δίκτυο πώλησης το οποίο διαχειρίζεται μέσω διαδικτύου με την τεχνολογία Β2Β. Για κάθε πράκτορα/μεταπωλητή πρέπει να παρέχεται η ελαφριά έκδοση
CLIENT
, που χρησιμοποιείται μόνο με τον προμηθευόμενο τιμοκατάλογο.
 

 
 

 

 

 

 

Λογισμικό για το εργοστάσιο

 Πρόγραμμα για εκτέλεση στα DL KIT, βιομηχανικοί υπολογιστές για το εργοστάσιο, εφοδιασμένοι με οθόνη αφής, γραμμωτούς κωδικούς και εκτυπωτές ετικετών, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν μέσω WiFi με το γραφείο. Εισάγει τις παραγγελίες του FP PRO και παρέχει δεδομένα, πληροφορίες και ετικέτες στο προσωπικό που απασχολείται στις ζώνες του εργοστασίου: αποθήκη, κοπή, μοντάρισμα, συσκευασία και αποστολές. Το προσωπικό μπορεί να αναγνωριστεί και να καταχωρίσει τους ελέγχους που προβλέπονται από τη σήμανση CE. Επιπλέον, μπορούν να καταχωρίσουν την εξέλιξη των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί με το FP GEST. Σε σχέση με άλλες παραδοσιακές λύσεις, επιτρέπει την αποφυγή χρήσης της κάρτας και ταυτόχρονα παρέχει πληρέστερες και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα. Αποτελείται από 6 λειτουργικές μονάδες: DL STOCK, DL CUT, DL LINE, DL ROTO, DL GEST, DL QUALITY.

 Χαρακτηριστικά:

 DL STOCK (τομέας αποθήκης):
- Επιλογή της εντολής παραγωγής στην οθόνη και παραλαβή του απαιτούμενου υλικού
(βέργες, αξεσουάρ).
- Επιλογή των παραγγελιών σε προμηθευτές και φόρτωση του παραληφθέντος υλικού αφού πρώτα γίνει έλεγχος ποιότητας.


DL CUT (Τομέας κοπής):
- Εμφάνιση της λίστας κοπής και εκτύπωση μιας ετικέτας για κάθε τεμάχιο που κόπηκε.


- Διαμόρφωση της ετικέτας με βάση: τα χαρακτηριστικά του τεμαχίου, το σχέδιο τυπολογίας, τη διατομή τεμαχίου, το ραβδοκωδικό, κλπ…
- Σύνδεση με τα μηχανήματα κοπής για συγχρονισμό της εκτύπωσης με την κοπή.


DL LINE (τμήμα συναρμολόγησης):
- Επιλογή του κουφώματος με ανάγνωση του ραβδοκωδικού ενός οποιουδήποτε τεμαχίου.
- Ένδειξη στην οθόνη των χαρακτηριστικών του επιλεγμένου κουφώματος: διαστάσεις, τομές, προφίλ, αξεσουάρ, τζάμια, πάνελ, σχεδιαγράμματα συναρμολόγησης.


DL ROTO (τμήμα συσκευασίας και αποστολής):
- Επιλογή του κουφώματος με ανάγνωση του ραβδοκωδικού ενός οποιουδήποτε τεμαχίου.
- Εκτύπωση της αυτοκόλλητης ετικέτας που αντιστοιχεί στο τελειωμένο κούφωμα.
 

 Στην ετικέτα αναγράφεται το σχέδιο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κουφώματος, εκτός βέβαια από τις παρακάτω πληροφορίες: παραγγελία, πελάτης, εργοτάξιο, κλπ.

DL GEST (έλεγχος εξέλιξης προγραμματισμών με το FP GEST):
- Αναγνώριση μέσω του i-button ή κωδικού πρόσβασης.
- Εμφάνιση στην οθόνη των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί με το FP GEST .
- Εγγραφή έναρξης/τέλους δραστηριοτήτων και του αντίστοιχου χρόνου.

DL QUALITY (έλεγχος ποιότητας για σήμανση CE):
- Αναγνώριση χειριστή, μέσω i-button ή κωδικού πρόσβασης.
- Επιλογή κουφώματος με ανάγνωση του ραβδοκωδικού ενός οποιουδήποτε από τα τεμάχια και εμφάνιση των ελέγχων που πρέπει να γίνουν, διαχωρισμένοι ανά φάση επεξεργασίας.
- Καταχώριση των ελέγχων που έγιναν με την επισήμανση τυχόν μη συμμορφώσεων και διορθώσεις που υιοθετήθηκαν.
 

 

 

 

 

 

FP Opti2D

 Λογισμικό για τη βελτιστοποίηση επιφανειών

 Πρόγραμμα γραφείου συνδεδεμένο με το FP PRO, για τη βελτιστοποίηση των πάνελ, των μεταλλικών ελασμάτων και του υαλοπίνακα. Εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα βελτιστοποίησης και ταυτόχρονα είναι πολύ εύκολο στη χρήση.

 Κυριότερα Χαρακτηριστικά:

 - Γραφική και φιλική προς τον χρήστη διασύνδεση.
- Διαχείριση πάνελ, μεταλλικών ελασμάτων, υαλοπινάκων.
- Ειδικές λειτουργίες για σύνθετα πάνελ αλουμινίου.
- Προσδιορισμός των τμημάτων για βελτιστοποίηση.
- Άμεση χρήση των λιστών πάνελ και υαλοπινάκων που δημιουργούνται από το FP PRO.

- Εισαγωγή λιστών εργασίας από το Excel και από εξωτερικά προγράμματα υπολογισμού.
- Διαχείριση αποθήκης, τόσο για ολόκληρες πλάκες όσο και για τεμάχια.
- Εμφάνιση και γραφική εκτύπωση των βελτιστοποιημένων πλακών, με καθαρές ενδείξεις σχετικά με τις κοπές που πρέπει να γίνουν και με τη διαθεσιμότητα τεμαχίων.

- Στατιστικές ενδείξεις σχετικά με τη χρήση των πλακών.