Η γωνιακή γραμμή συγκόλλησης και καθαρισμού INTEGRA 4H για προφίλ PVC αποτελείται από 5 κύριες μονάδες: την οριζόντια μηχανή συγκόλλησης FUSION 4H (σε όλα τα μοντέλα της) συμπεριλαμβανομένης της μονάδας εκφόρτωσης πλαισίου, του πάγκου ψύξης, της περιστροφικής πλάκας, της γωνίας 2 ή 4 αξόνων μηχανή καθαρισμού (TRIMMER 2A ή 4A) και τέλος ο πίνακας τροφοδοσίας in-line. Λόγω της προδιάθεσης για διπλή τροφοδοσία και στις δύο πλευρές (δεξιά και αριστερά) όλων των μονάδων που αποτελούν το INTEGRA 4H, μπορεί να επιλεγεί η ροή λειτουργιών σε ολόκληρη τη γραμμή, από αριστερά προς τα δεξιά ή το αντίστροφο, κατά τη διάρκεια της φάσης διαμόρφωσης. Ανάλογα με τη μηχανή συγκόλλησης που είναι εγκατεστημένη στη γραμμή, το INTEGRA 4H μπορεί να χειριστεί πλαίσια διαφόρων μεγεθών, σε πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία. Όταν η γραμμή έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, μπορεί να χειριστεί όλους τους τύπους τυπικών προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των ακρυλικών και επικαλυμμένων προφίλ.

Περισσότερα Μηχανήματα

TKE 954
Satellite XTE
Quadra L3

ΠΑΓΚΑΛΟΣ SERVICE

Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρονικά όρια…

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Εντός 24 ωρών ανάλογα με την τοποθεσία του πελάτη, θα βρεθεί κοντά του για την άμεση επισκευή της βλάβης που του δόθηκε τηλεφωνικά

Μεγάλο Stock Γνήσιων Ανταλλακτικών

Σε συνεργασία με την EMMEGISPA του ομίλου ΕΜΜΕGIGROUP , η εταιρία διαθέτει ένα μεγάλο stock γνήσιων ανταλλακτικών για όλα τα μηχανήματα της EMMEGI.

Επισκευή όλων των ειδών CNC μηχανών

Το τεχνικό τμήμα διαθέτει ένα πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας για την άμεση επίλυση προβλημάτων σε CNC μηχανές και σε ηλεκτρονικά τμήματα αυτών.

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Το τμήμα service-τεχνικής υποστήριξης καθημερινά είναι στην διάθεση των πελατών για απορίες, διευκρινίσεις αλλά και επίλυση μικροπροβλημάτων που προκύπτουν.

Προληπτικός Έλεγχος

Για την καλύτερη και παραγωγικότερη λειτουργία των μηχανημάτων η εταιρία προτείνει τον προληπτικό έλεγχο αυτών.

Ετήσια Συνδρομή

Τέλος, εφαρμόζει την κάρτα Ετήσιας Πάγιας Συνδρομής Service, ο κάτοχος της οποίας εξασφαλίζει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων του για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα ανανέωσης

ΠΑΓΚΑΛΟΣ SERVICE

Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρονικά όρια…

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Μεγάλο Stock Γνήσιων
Ανταλλακτικών

Επισκευή όλων των
ειδών CNC μηχανών

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Προληπτικός Έλεγχος

Ετήσια Συνδρομή

ΠΑΓΚΑΛΟΣ SERVICE

Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρονικά όρια…

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Μεγάλο Stock Γνήσιων Ανταλλακτικών

Επισκευή όλων των ειδών CNC μηχανών

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Προληπτικός Έλεγχος

Ετήσια Συνδρομή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter