Η σειρά των τροχοφόρων και αθόρυβων αναρροφητών MG περιλαμβάνει 5 μοντέλα
διαστασιοποιημένα για όλες τις ανάγκες καθαρισμού των χώρων εργασίας και για τη σωστή
εκκένωση των ροκανιδιών αλουμινίου και PVC από τα μηχανήματα Emmegi:
MG2-V, MG4-V: αναρρόφηση ροκανιδιών από τις μονάδες εργασίας,
MG4-VP: αναρρόφηση ροκανιδιών από τις μονάδες εργασίας με αυτόνομη τροφοδοσία και
αυτόματη έναυση του μηχανήματος MG2-T: καθαρισμός μηχανήματος και χώρου εργασίας ή αναρρόφηση ροκανιδιών από μονάδες εργασίας που απαιτούν υψηλές τιμές υποπίεσης,
MG8-T: καθαρισμός μηχανήματος και χώρου εργασίας. Η χρήση ενός ανεμιστήρα μεγάλης κλίμακας, ή μιας τουρμπίνας πλευρικής διώρυγας υψηλής υποπίεσης, τους καθιστά κατάλληλους για διαφορετικές ανάγκες αναρρόφησης. Όλα τα μοντέλα είναι αθόρυβα και κατάλληλα για συνεχή λειτουργία, πλήρης, με αυτόματη έναυση και τροφοδοσία από το δίκτυο ή απευθείας από το μηχάνημα, σύμφωνα με το μοντέλο. Είναι εξοπλισμένα με αντιστατικό φίλτρο κατάλληλο για την αναρρόφηση των τριμμάτων αλουμινίου, χάλυβα και PVC, με αυτόματο σύστημα δόνησης καθαρισμού του φίλτρου (εξαιρείται MG8-T) και δεξαμενή συλλογής γρήγορης αποσύνδεσης τοποθετημένο σε τροχούς, για την εύκολη και
γρήγορη διάθεση του υλικού αναρρόφησης.

Περισσότερα Μηχανήματα

TKE 954
Satellite XTE
Quadra L3

ΠΑΓΚΑΛΟΣ SERVICE

Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρονικά όρια…

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Εντός 24 ωρών ανάλογα με την τοποθεσία του πελάτη, θα βρεθεί κοντά του για την άμεση επισκευή της βλάβης που του δόθηκε τηλεφωνικά

Μεγάλο Stock Γνήσιων Ανταλλακτικών

Σε συνεργασία με την EMMEGISPA του ομίλου ΕΜΜΕGIGROUP , η εταιρία διαθέτει ένα μεγάλο stock γνήσιων ανταλλακτικών για όλα τα μηχανήματα της EMMEGI.

Επισκευή όλων των ειδών CNC μηχανών

Το τεχνικό τμήμα διαθέτει ένα πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας για την άμεση επίλυση προβλημάτων σε CNC μηχανές και σε ηλεκτρονικά τμήματα αυτών.

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Το τμήμα service-τεχνικής υποστήριξης καθημερινά είναι στην διάθεση των πελατών για απορίες, διευκρινίσεις αλλά και επίλυση μικροπροβλημάτων που προκύπτουν.

Προληπτικός Έλεγχος

Για την καλύτερη και παραγωγικότερη λειτουργία των μηχανημάτων η εταιρία προτείνει τον προληπτικό έλεγχο αυτών.

Ετήσια Συνδρομή

Τέλος, εφαρμόζει την κάρτα Ετήσιας Πάγιας Συνδρομής Service, ο κάτοχος της οποίας εξασφαλίζει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων του για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα ανανέωσης

ΠΑΓΚΑΛΟΣ SERVICE

Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρονικά όρια…

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Μεγάλο Stock Γνήσιων
Ανταλλακτικών

Επισκευή όλων των
ειδών CNC μηχανών

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Προληπτικός Έλεγχος

Ετήσια Συνδρομή

ΠΑΓΚΑΛΟΣ SERVICE

Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρονικά όρια…

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Μεγάλο Stock Γνήσιων Ανταλλακτικών

Επισκευή όλων των ειδών CNC μηχανών

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Προληπτικός Έλεγχος

Ετήσια Συνδρομή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter